Omogući pristupačnost
24°C weather in Vela Luka, croatia

Privatni smještaj

Na užem i širem području Vele Luke nalazi se veliki izbor soba, apartmana i kuća za odmor.

U Veloj Luci postoji preko 1 500  registriranih kreveta u privatnom smještaju od koji većina otpada na posebno atraktivne kamene kućice uz more koje se nalaze po lokanim uvalama.

Za sve informacije u tom pogledu možete nas kontaktirati, dok se za bukiranje privatnog smještaja možete obratiti našim lokalnim agencijama.