Enable accessibility
Hrvatski English Deutsch Italiano

ODRŽANA RADIONICA O CIKLOTURIZMU

10/28/2021
Sinoć je u Općinskoj vijećnici za predstavnike smještajnih kapaciteta i turističkih agencija održana radionica sukladno projektu dodjele certifikata „bike friendly“ ali i o cikloturizmu općenito.

Predavač na radionici bila je gđa. Lidija Mišćin, certificirani inspektori EuroVelo ruta i višegodišnji izrađivač/projektant mreža biciklističkih ruta u Hrvatskoj, te edukator i konzultant na mnogim edukativnim radionicama u okviru nacionalnih i EU projekata
Turističke zajednice pristupile su provedbi zajedničkog projekta definiranja biciklističkih ruta otoka, a sve u cilju kvalitetnog razvojna cikloturizma otoka Korčule te time produljenja turističke sezone, . U tijeku je završetak izrade analize i smjernica razvoja biciklističkih ruta otoka Korčule koji uključjuju GPX zapise i tehničke podatke ruta te smjernice za poboljšanje i održavanje istih. Nastavno na izrađeni dokument pristupiti će se postavljanju biciklističke signalizacije, izradi biciklističke karte te postavljanje informacija o rutama na web stranicama turističkih zajednica kao i promociji cijelog projekta.

Svi koji su sudjelovali na ovoj zanimljivoj radionicizadovoljili su jedan od kriterija za dobijanje “bike friendly” oznake, “stručno znanje osoblja”.

Slične radionice nastaviti će se i ubuduće, a započeti će se i sa dodjelama certifikata “bike frendly” kad pojedini zainteresirani subjekti zadovolje projektom propisane kriterije.